[email protected] 0985 318 578
KIỂM ĐỊNH BÌNH CHỨA KHÍ NÉN

KIỂM ĐỊNH BÌNH CHỨA KHÍ NÉN

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Kiểm định bình khí nén là một trong những quy định bắt buộc được Nhà nước nêu rõ tại mục 4 thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 6 tháng 3 năm 2014. Việc kiểm định bình khí nén không chỉ đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật