[email protected] 093 811 1904
KIỂM ĐỊNH DÂY CỨU SINH NGANG ĐÀN HỒI

KIỂM ĐỊNH DÂY CỨU SINH NGANG ĐÀN HỒI

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Dây cứu sinh ngang đàn hồi được thiết kế để sử dụng khi làm việc trên mái nhà hoặc các khu vực cần điểm neo để đảm bảo an toàn khi làm việc trên cao(như bốc dỡ hàng hóa, vận chuyển kho bãi, bảo trì máy móc, vệ sinh mái, tôn sáng, máng xối,…).