[email protected] 093 811 1904
NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

Thông tin

Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

QUY ĐỊNH VỀ TEM KIỂM ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ TEM KIỂM ĐỊNH

Thông tin

Tất cả tổ chức cá nhân hoạt động kiểm định an toàn cần tuân thủ theo yêu cầu cấp tem kiểm định và tem kiểm định cần chính xác như mẫu tem kiểm định mà nhà nước đã ban hành.

QUY ĐỊNH VỀ THẺ AN TOÀN

QUY ĐỊNH VỀ THẺ AN TOÀN

Thông tin

Tổ chức huấn luyện, doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện cấp Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn cho người được huấn luyện thuộc các nhóm 1, 2, 5 và 6 sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu;

QUY ĐỊNH AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ

QUY ĐỊNH AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ

Thông tin

Hành lang an toàn lưới điện hạ thế - Đảm bảo an toàn khoảng cách hành lang lưới điện bằng công trình hạ tầng lưới điện và công trình xây dựng dân dụng là một trong những dịch vụ ưu tiên hàng đầu của các đơn vị kiểm định.

HIỆU CHUẨN NHIỆT KẾ, ẨM KẾ

HIỆU CHUẨN NHIỆT KẾ, ẨM KẾ

Thông tin

Hiệu chuẩn đo lường nhiệt ẩm kế có vai trò quan trọng trong mọi ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, nguyên vật liệu.