[email protected] 093 811 1904
TẠI SAO PHẢI KIỂM ĐỊNH MÁY KHOAN?

TẠI SAO PHẢI KIỂM ĐỊNH MÁY KHOAN?

Thông tin

Kiểm tra mức độ an toàn của thiết bị. Đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình sự dụng. Kịp thời phát hiện nguy cơ hỏng hóc của máy khoan để đưa ra biện pháp sửa chữa, bảo trì, giúp máy luôn hoạt động hiệu quả, đạt năng suất cao.

AN TOÀN KHI VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH

AN TOÀN KHI VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH

Thông tin

Kiểm định hệ thống lạnh, hệ thống chiller, hệ thống điều hòa không khí là quá trình kiểm tra, đánh giá sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về an toàn.

PHÂN BIỆT GIỮA KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN

PHÂN BIỆT GIỮA KIỂM ĐỊNH VÀ HIỆU CHUẨN

Thông tin

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, công tác kiểm định và hiệu chuẩn trang thiết bị máy móc ngày càng được quan tâm và đã trở thành công tác không thể thiếu, bắt buộc của các doanh nghiệp sản xuất lớn nhỏ

AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY

AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY

Thông tin

Các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt sử dụng trong nhà máy sản xuất giấy BẮT BUỘC phải được kiểm định an toàn theo quy định. Ngoài ra, các trang thiết bị máy đặc thù chuyên ngành sử dụng cần KTKT nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.