[email protected] 0985 318 578
KIỂM ĐỊNH MÁY PHÁT ĐIỆN PHÒNG NỔ

KIỂM ĐỊNH MÁY PHÁT ĐIỆN PHÒNG NỔ

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Kiểm định là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật của máy phát điện theo các quy tắc kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn an toàn sau khi chế tạo và trước khi đưa vào sử dụng lần đầu. Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng là điều cần thiết.

KIỂM ĐỊNH ĐỒNG HỒ ĐO KHÍ

KIỂM ĐỊNH ĐỒNG HỒ ĐO KHÍ

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Theo yêu cầu tại Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về việc quản lý phương tiện đo lường nhóm 2 thì các loại thiết bị đo gồm đồng hồ đo khí, đồng hồ đo hơi, đồng hồ đo gas …phải thực hiện tiến hành kiểm định và hiệu chuẩn.

KIỂM ĐỊNH BÀN NÂNG (SÀN NÂNG)

KIỂM ĐỊNH BÀN NÂNG (SÀN NÂNG)

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Kiểm định hàn nâng (sàn nâng) hay kiểm định kỹ thuật an toàn bàn nâng là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành thiết bị.

KIỂM ĐỊNH MA NÍ

KIỂM ĐỊNH MA NÍ

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Ma ní (Shackles) có vai trò quan trọng giúp cho sự hoạt động của các thiết bị nâng hạ có thể diễn ra một cách hiệu quả hơn. Và để đảm bảo cho hiệu quả này thì kiểm định ma ní chính là một hoạt động mà những người sử dụng không thể nào bỏ qua.