[email protected] 093 811 1904
KIỂM ĐỊNH BÀN NÂNG (SÀN NÂNG)

KIỂM ĐỊNH BÀN NÂNG (SÀN NÂNG)

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Kiểm định hàn nâng (sàn nâng) hay kiểm định kỹ thuật an toàn bàn nâng là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành thiết bị.

ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ

ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ

HUẤN LUYỆN AN TOÀN

Học sơ cấp nghề là học về những kiến thức cơ bản nhất trong một lĩnh vực nghề nào đó, tạo điều kiện cho học viên có đủ kiến thức lý thuyết đơn giản và chủ yếu là chú trọng về kỹ năng thực hành

KIỂM ĐỊNH MA NÍ

KIỂM ĐỊNH MA NÍ

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Ma ní (Shackles) có vai trò quan trọng giúp cho sự hoạt động của các thiết bị nâng hạ có thể diễn ra một cách hiệu quả hơn. Và để đảm bảo cho hiệu quả này thì kiểm định ma ní chính là một hoạt động mà những người sử dụng không thể nào bỏ qua.

KIỂM ĐỊNH DÂY CÁP VẢI

KIỂM ĐỊNH DÂY CÁP VẢI

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Kiểm định dây cáp vải là việc đo lường sản phẩm có an toàn, có đảm bảo chất lượng hay không, các tổ chức doanh nghiệp có đáp ứng đủ điều kiện về kiểm định dây cáp vải để kinh doanh trên thị trường hay không.

KIỂM ĐỊNH MÓC CẨU

KIỂM ĐỊNH MÓC CẨU

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Dịch vụ kiểm định móc cẩu tại Trung tâm kiểm định ISCTC là hoạt động đánh giá tình trạng hoạt động an toàn của móc cẩu theo các quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn