[email protected] 093 811 1904
KIỂM ĐỊNH DÂY CỨU SINH NGANG ĐÀN HỒI

KIỂM ĐỊNH DÂY CỨU SINH NGANG ĐÀN HỒI

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Dây cứu sinh ngang đàn hồi được thiết kế để sử dụng khi làm việc trên mái nhà hoặc các khu vực cần điểm neo để đảm bảo an toàn khi làm việc trên cao(như bốc dỡ hàng hóa, vận chuyển kho bãi, bảo trì máy móc, vệ sinh mái, tôn sáng, máng xối,…).

KIỂM ĐỊNH MÁY PHÁT ĐIỆN PHÒNG NỔ

KIỂM ĐỊNH MÁY PHÁT ĐIỆN PHÒNG NỔ

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Kiểm định là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật của máy phát điện theo các quy tắc kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn an toàn sau khi chế tạo và trước khi đưa vào sử dụng lần đầu. Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng là điều cần thiết.

KIỂM ĐỊNH ĐỒNG HỒ ĐO KHÍ

KIỂM ĐỊNH ĐỒNG HỒ ĐO KHÍ

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Theo yêu cầu tại Thông tư 23/2013/TT-BKHCN quy định về việc quản lý phương tiện đo lường nhóm 2 thì các loại thiết bị đo gồm đồng hồ đo khí, đồng hồ đo hơi, đồng hồ đo gas …phải thực hiện tiến hành kiểm định và hiệu chuẩn.