[email protected] 0985 318 578
KIỂM ĐỊNH THANG DÂY THOÁT HIỂM

KIỂM ĐỊNH THANG DÂY THOÁT HIỂM

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

Thang dây thoát hiểm chống cháy là một thiết bị cứu hộ được sử dụng để giúp người dùng thoát khỏi tòa nhà hoặc vị trí nguy hiểm từ một độ cao nhất định trong trường hợp khẩn cấp, như hỏa hoạn, động đất,...