[email protected] 093 811 1904

DANH MỤC: VĂN BẢN AN TOÀN

 1. QCVN: 01 - 2008/BLĐTBXH: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG NỒI HƠI VÀ BÌNH CHỊU ÁP LỰC
 2. QCVN 01:2011/BCT: VỀ AN TOÀN TRONG KHAI THÁC THAN HẦM LÒ
 3. QCVN 02:2019/BLĐTBXH: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY
 4. QCVN 03:2011/BLĐTBXH: VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI MÁY HÀN ĐIỆN VÀ CÔNG VIỆC HÀN ĐIỆN
 5. QCVN 05:2012/BLĐTBXH: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ
 6. QCVN 06:2012/BLĐTBXH: VỀ MŨ AN TOÀN CÔNG NGHIỆP
 7. QCVN 7: 2012/BLĐTBXH: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NÂNG
 8. QCVN 08:2012/BLĐTBXH: VỀ NHỮNG THIẾT BỊ BẢO VỆ ĐƯỜNG HÔ HẤP – BỘ LỌC BỤI
 9. QCVN 09: 2012/BLĐTBXH: VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ
 10. QCVN 10 : 2012/BLĐTBXH: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI BỘ LỌC DÙNG TRONG MẶT NẠ VÀ BÁN MẶT NẠ PHÒNG ĐỘC
 11. QCVN 11: 2012/BLĐTBXH: VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG CUỐN VÀ BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI
 12. QCVN 12: 2013/BLĐTBXH: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI SÀN THAO TÁC TREO
 13. QCVN 13: 2013/BLĐTBXH: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI PA LĂNG ĐIỆN
 14. QCVN 13: 2011/BGTVT: VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 15. QCVN 14: 2013/BLĐTBXH: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI ỐNG CÁCH ĐIỆN CÓ CHỨA BỌT VÀ SÀO CÁCH ĐIỆN DẠNG ĐẶC DÙNG ĐỂ LÀM VIỆC KHI CÓ ĐIỆN
 16. QCVN 15: 2013/BLĐTBXH: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI GIÀY HOẶC ỦNG CÁCH ĐIỆN
 17. QCVN 16: 2013/BLĐTBXH: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI MÁY VẬN THĂNG
 18. QCVN 17: 2013/BLĐTBXH: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC HÀN HƠI
 19. QCVN 18: 2013/BLĐTBXH: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY THỦY LỰC
 20. QCVN 19: 2014/BLĐTBXH: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CÁP TREO VẬN CHUYỂN NGƯỜI
 21. QCVN 20: 2015/BLĐTBXH: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI SÀN NÂNG DÙNG ĐỂ NÂNG NGƯỜI
 22. QCVN 21: 2015/BLĐTBXH: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LẠNH
 23. QCVN 22: 2015/BLĐTBXH: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ ĐỐT CỐ ĐỊNH BẰNG KIM LOẠI
 24. QCVN 25: 2015/BLĐTBXH: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI XE NÂNG HÀNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ, CÓ TẢI TRỌNG NÂNG TỪ 1.000KG TRỞ LÊN
 25. QCVN 26: 2016/BLĐTBXH: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY ĐIỆN KHÔNG BUỒNG MÁY
 26. QCVN 29:2016/BLĐTBXH: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CẦN TRỤC
 27. QCXDVN 05 : 2008/BXD: QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG – AN TOÀN SINH MẠNG VÀ SỨC KHOẺ
 28. TCVN 6294:2007 (ISO 10460 : 2005): CHAI CHỨA KHÍ - CHAI CHỨA KHÍ BẰNG THÉP CACBON HÀN - KIỂM TRA VÀ THỬ ĐỊNH KỲ
 29. TCVN 2622 : 1995: PHÒNG CHÁY, CHỐNG CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH- YÊU CẦU THIẾT KẾ
 30. TCVN 4244:2005: THIẾT BỊ NÂNG - THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA KỸ THUẬT
 31. TCVN 4245: 1996: YÊU CẦU KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, SỬ DỤNG OXI, AXETYLEN
 32. TCVN 4530:2011: CỬA HÀNG XĂNG DẦU –YÊU CẦU THIẾT KẾ
 33. TCVN 4755-1989 (ST SEV 4474-1984):CẦN TRỤC - YÊU CẦU AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ THỦY LỰC
 34. TCVN 5179:1990: MÁY NÂNG HẠ - YÊUCẦU THỬ THIẾT BỊ THỦY LỰC VỀ AN TOÀN
 35. TCVN 5206 1990 (SR SEV 1718 1979):MÁY NÂNG HẠ - YÊU CẦN AN TOÀN ĐỐI VỚI ĐỐI TRỌNG VÀ ỔN TRỌNG
 36. TCVN 5207 1990 (ST SEV 1722 1979): MÁY NÂNG HẠ - CẦU CÔNG TE NƠ - YÊU CẦU VỀ AN TOÀN
 37. TCVN 5209 : 1990 (ST SEV 2689 :1980): MÁY NÂNG HẠ - YÊU CẦU VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN
 38. TCVN 5864: 1995: THIẾT BỊ NÂNG CÁP THÉP, TANG, RÒNG RỌC, XÍCH VÀ ĐĨA XÍCH YÊU CẦU AN TOÀN
 39. TCVN 5867 : 2009: THANG MÁY - CABIN, ĐỐI TRỌNG VÀ RAY DẪN HƯỚNG - YÊU CẦU AN TOÀN
 40. TCVN 6008: 2010: THIẾT BỊ ÁP LỰC- MỐI HÀN- YÊU CẦU KĨ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
 41. TCVN 6104-1:2015 (ISO 5149-1:2014): HỆ THỐNG LẠNH VÀ BƠM NHIỆT - YÊU CẦU VỀ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG - PHẦN 1: ĐỊNH NGHĨA, PHÂN LOẠI VÀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN
 42. TCVN 6104-2 2015 (ISO 5149-2 2014): HỆ THỐNG LẠNH VÀ BƠM NHIỆT - YÊU CẦU VỀ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2: THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, THỬ NGHIỆM, GHI NHÃN VÀ LẬP TÀI LIỆU
 43. TCVN 6104-3 2015 (ISO 5149-3 2014): HỆ THỐNG LẠNH VÀ BƠM NHIỆT - YÊU CẦU VỀ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG - PHẦN 3: ĐỊA ĐIỂM LẮP ĐẶT
 44. TCVN 6104-4 2015 (ISO 5149-4 2014): HỆ THỐNG LẠNH VÀ BƠM NHIỆT - YÊU CẦU VỀ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG - PHẦN 4: VẬN HÀNH, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ PHỤC HỒI
 45. TCVN 6155: 1996: BÌNH CHỊU ÁP LỰC- YÊU CẦU KĨ THUẬT AN TOÀN VỀ LẮP ĐẶT, SỦ DỤNG, SỬA CHỮA
 46. TCVN 6156: 1996: BÌNH CHỊU ÁP LỰC- YÊU CẦU KĨ THUẬT AN TOÀN VỀ LẮP ĐẶT, SỦ DỤNG, SỬA CHỮA- PHƯƠNG PHÁP THỬ
 47. TCVN 6158: 1996: ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC VÀ NƯỚC NÓNG- YÊU CẦU KĨ THUẬT
 48. TCVN 6159: 1996: ĐƯỜNG ỐNG DẪN HƠI NƯỚC VÀ NƯỚC NÓNG- YÊU CẦU KĨ THUẬT- PHƯƠNG PHÁP THỬ
 49. TCVN 6290: 1997 (ISO 10463: 1993): CHAI CHỨA KHÍ - CHAI CHỨA CÁC KHÍ VĨNH CỬU- KIỂM TRA TẠI THỜI ĐIỂM NẠP KHÍ
 50. TCVN 6292: 2013(ISO 4706: 2008): CHAI CHỨA KHÍ - CHAI CHỨA KHÍ BẰNG THÉP HÀN NẠP LẠI ĐƯỢC - ÁP SUẤT THỬ 6 Mpa VÀ THẤP HƠN
 51. TCVN 6294: 2007 - ISO 10460_2005: CHAI CHỨA KHÍ- CHAI CHỨA KHÍ BẰNG THÉP CAACSBON HÀN - KIỂM TRA VÀ THỬ ĐỊNH KỲ
 52. TCVN 6295: 1997 (ISO/TR 13763 : 1994): CHAI CHỨA KHÍ - CHAI CHỨA KHÍ KHÔNG HÀN - TIÊU CHUẨN AN TOÀN VÀ ĐẶC TÍNH
 53. TCVN 6396-3 : 2010 (EN 81-3:2000): YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - PHẦN 3: THANG MÁY CHỞ HÀNG DẪN ĐỘNG ĐIỆN VÀ THỦY LỰC
 54. TCVN 6397: 2010 (EN 115:1995): THANG CUỐN VÀ BẰNG TẢI CHỞ NGƯỜI - YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT
 55. TCVN 6413 : 1998 (ISO 5730 : 1992): NỒI HƠI CỐ ĐỊNH ỐNG LÒ ỐNG LỬA CẤU TẠO HÀN (TRỪ NỒI HƠI ỐNG NƯỚC)
 56. TCVN 6486: 2008: KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)- TỒN CHỨA DƯỚI ÁP SUẤT - YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ VÀ VỊ TRÍ LẮP ĐẶT
 57. TCVN 6713 : 2000 (ISO 11625 : 1998): CHAI CHỨA KHÍ - AN TOÀN TRONG THAO TÁC
 58. TCVN 6715: 2007: CHAI CHỨA KHÍ- CHAI CHỨA KHÍ AXETYLEN HÒA TAN- KIỂM TRA TẠI THỜI ĐIỂM NẠP KHÍ
 59. TCVN 6780-2: 2009: YÊU CẦU AN TOÀN TRONG KHAI THÁC HẦM LÒ MỎ QUẶNG VÀ PHI QUẶNG- PHẦN 2: CÔNG TÁC VẬN TẢI MỎ
 60. TCVN 6871 : 2007 (ISO 10462 : 2005): CHAI CHỨA KHÍ - CHAI CHỨA KHÍ AXETYLEN HÒA TAN VẬN CHUYỂN ĐƯỢC - KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ
 61. TCVN 6904: 2001: THANG MÁY ĐIỆN- PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁC YÊU CẦU AN TOUN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT
 62. TCVN 6905: 2001: THANG MÁY THUỶ LỰC - PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁC YÊU CẦU AN TOUN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT
 63. TCVN 6906: 2001: THANG CUỐN VÀ BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI- PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁC YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT
 64. TCVN 6997 : 2002: TRỤC TẢI MỎ - CÔNG TÁC HIỆU CHỈNH VÀ KIỂM ĐỊNH
 65. TCVN 7502-1: 2002 (ISO 3087-1: 2000): CHAI CHỨA KHÍ AXETYLEN- YÊU CẦU CƠ BẢN PHẦN 1: CHAI KHÔNG DÙNG ĐINH CHẢY
 66. TCVN 7388-3: 2013 - ISO 9809-3: 2010: CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA KHÍ BẰNG THÉP KHÔNG HÀN LẠI ĐƯỢC – THIẾT KẾ, KẾT CẤU VÀ THỬ NGHIỆM -PHẦN 3: CHAI BẰNG THÉP THƯỜNG HÓA
 67. TCVN 7441 : 2004: HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) TẠI NƠI TIÊU THỤ - YÊU CẦU THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH
 68. TCVN 7447-4-41: 2010 (IEC 60364-4-41: 2005): HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP- PHẦN 4-41: BẢO VỆ AN TOÀN- BẢO VỆ CHỐNG ĐIỆN GIẬT
 69. TCVN 7447-6: 2011: HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP- PHẦN 6: KIỂM TRA
 70. TCVN 7472_2005 (ISO 5817_2003): HÀN- CÁC LIÊN KẾT HÀN NÓNG CHẢY Ở THÉP, NIKEN, TITAN VÀ CÁC HƠP KIM CỦA CHÚNG (TRỪ HÀN CHÙM TIA) -MỨC CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI KHUYẾT TẬT
 71. TCVN 7550 : 2005 (ISO 4344 : 2004): CÁP THÉP DÙNG CHO THANG MÁY – YÊU CẦU TỐI THIỂU
 72. TCVN 7628-1 : 2007 (ISO 4190-1 :1999): LẮP ĐẶT THANG MÁY - PHẦN 1: THANG MÁY LOẠI I, II, III VÀ VI
 73. TCVN 7628-2 : 2007 (ISO 4190-2 : 2001): LẮP ĐẶT THANG MÁY - PHẦN 2: THANG MÁY LOẠI IV
 74. TCVN 7628-3 : 2007 (ISO 4190-3 : 1982): LẮP ĐẶT THANG MÁY - PHẦN 3: THANG MÁY PHỤC VỤ LOẠI V
 75. TCVN 7628-5 : 2007 (ISO 4190-5:2006): LẮP ĐẶT THANG MÁY - PHẦN 5: THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN, KÝ HIỆU VÀ PHỤ TÙNG
 76. TCVN 7628-6 : 2007 (ISO 4190-6 :1984): LẮP ĐẶT THANG MÁY - PHẦN 6: LẮP ĐẶT THANG MÁY CHỞ NGƯỜI TRONG CÁC KHU CHUNG CƯ - BỐ TRÍ VÀ LỰA CHỌN
 77. TCVN 7704: 2007: NỒI HƠI - YÊU CẦU KĨ THUẬT VỀ THIẾT KẾ, KẾT CẤU CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT, SỬ DỤNG VÀ SỬA CHỮA
 78. TCVN 7742: 2007 (ISO 10083: 2006): HỆ THỐNG LÀM GIÀU OXY ĐỂ SỬ DỤNG VỚI HỆ THỐNG ỐNG DẪN KHÍ Y TẾ
 79. TCVN 7762: 2007: CHAI CHỨA KHÍ- CHAI THÉP HÀN NẠP LẠI ĐƯỢC DÙNG CHO KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG)- QUY TRÌNH KIỂM TRA TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI NẠP
 80. TCVN 7772 : 2007: XE, MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG DI ĐỘNG - PHÂN LOẠI
 81. TCVN 7915-1: 2009: THIẾT BỊ AN TOÀN CHỐNG QUÁ ÁP - PHẦN 1: VAN AN TOÀN
 82. TCVN 8022-1 : 2009 (ISO 7396-1 : 2007): HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG KHÍ Y TẾ - PHẦN 1: HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CHO KHÍ NÉN Y TẾ VÀ CHÂN KHÔNG
 83. TCVN 8242-2: 2009 (ISO 4306-2: 1994): CẦN TRỤC – TỪ VỰNG – PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH
 84. TCVN 8366:2010: BÌNH CHỊU ÁP LỰC - YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO
 85. TCVN 8590-2: 2010 (ISO 4301-2: 2009): CẦN TRỤC - PHÂN LOẠI THEO CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC- PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH
 86. TCVN 8855-2: 2011 (ISO 4308-2:1988): CẦN TRỤC VÀ THIẾT BỊ NÂNG - CHỌN CÁP- PHẦN 2: CẦN TRỤC TỰ HÀNH- HỆ SỐ AN TOÀN
 87. TCVN 9226: 2012: MÁY NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ THỦY LỢI- NỐI ĐẤT- YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
 88. TCVN 9358: 2012: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NỐI ĐẤT THIẾT BỊ CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP- YÊU CẦU CHUNG
 89. TCVN 9361:2012: CÔNG TÁC NỀN MÓNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
 90. TCVN 9385:2012 (BS 6651:1999): CHỐNG SÉT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ, KIỂM TRA VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG
 91. TCVN 10837:2015 (ISO 4309:2010): CẦN TRỤC - DÂY CÁP - BẢO DƯỠNG, BẢO TRÌ, KIỂM TRA VÀ LOẠI BỎ
 92. TCXD VN 296: 2004: DÀN GIÁO - CÁC YÊU CẦU AN TOÀN
 93. TCXDVN 355: 2005: TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NHÀ HÁT- PHÒNG KHÁN GIẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT
 94. TCXDVN 170: 2007: KẾT CẤU THÉP GIA CÔNG, LẮP RÁP VÀ NGHIỆM THU YÊU CẦU KỸ THUẬT
 95. CÔNG VĂN SỐ 2533/LĐTBXH-ATLĐ: HƯỚNG DẪN TẠM THỜI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TNLĐ, BNN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
 96. LUẬT 06/2007/QH12 LUẬT HÓA CHẤT
 97. LUẬT 84/2015/QH13 LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
 98. NGHỊ ĐỊNH 45/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
 99. NGHỊ ĐỊNH 113/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT
 100. NGHỊ ĐỊNH 140/2018/NĐ-CP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 101. NGHỊ ĐỊNH 39/2016/NĐ-CP, QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
 102. NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP, QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
 103. NGHỊ ĐỊNH 58/2020/NĐ-CP, QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀO QUỸ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
 104. NGHỊ ĐỊNH 88/2020/NĐ-CP, QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP BẮT BUỘC
 105. NGHỊ ĐỊNH 127/2007/NĐ-CP, QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT
 106. NGHỊ ĐỊNH 143/2018/NĐ-CP, QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
 107. NGHỊ ĐỊNH 78/2018/NĐ-CP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2007/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 08 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỊ TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT
 108. QCVN 02 : 2019/BYT, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BỤI - GIÁ TRỊ GIỚI HẠN TIẾP XÚC CHO PHÉP BỤI TẠI NƠI LÀM VIỆC
 109. QCVN 03:2019/BYT, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA GIÁ TRỊ GIỚI HẠN TIẾP XÚC CHO PHÉP CỦA 50 YẾU TỐ HÓA HỌC TẠI NƠI LÀM VIỆC
 110. QCVN 26:2016/BLĐTBXH, QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY ĐIỆN KHÔNG BUỒNG MÁY
 111. THÔNG TƯ 10/2019/TT-BYT, BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA - GIÁ TRỊ GIỚI HẠN TIẾP XÚC CHO PHÉP ĐỐI VỚI 50 YẾU TỐ HÓA HỌC TẠI NƠI LÀM VIỆC
 112. THÔNG TƯ 06/2020/TT-BLĐTBXH, BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
 113. THÔNG TƯ 07/2016/TT-BLĐTBXH, QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
 114. THÔNG TƯ 08/2016/TT-BLLĐTBXH, HƯỚNG DẪN VIỆC THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP, CUNG CẤP, CÔNG BỐ, ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG VÀ SỰ CỐ KỸ THUẬT GÂY MẤT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NGHIÊM TRỌNG
 115. THÔNG TƯ 11/2020/TT-BLĐTBXH, BAN HÀNH DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM
 116. THÔNG TƯ 13/2016/TT-BLĐTBXH, BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
 117. THÔNG TƯ 19/2016/TT-BYT, HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG
 118. THÔNG TƯ 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH, HƯỚNG DẪN KHÁM GIÁM ĐỊNH BỆNH, TẬT, DỊ DẠNG, DỊ TẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC HÓA HỌC ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN VÀ CON ĐẺ CỦA HỌ
 119. THÔNG TƯ 26/2017/TT-BLĐTBXH, QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP BẮT BUỘC
 120. THÔNG TƯ 36/2019/TT-BLĐTBXH, BAN HÀNH DANH MỤC CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, CHẤT CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
 121. THÔNG TƯ 56/2017/TT-BYT, QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ
 122. LUẬT SỐ 74/2014/QH13, LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 123. NGHỊ ĐỊNH 79/2015/NĐ-CP, QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
 124. THÔNG TƯ 42/2015/TT-BLĐTBXH, QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
 125. THÔNG TƯ 43/2015/TT-BLĐTBXH, QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN