[email protected] 093 811 1904
ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ

ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ

HUẤN LUYỆN AN TOÀN

Học sơ cấp nghề là học về những kiến thức cơ bản nhất trong một lĩnh vực nghề nào đó, tạo điều kiện cho học viên có đủ kiến thức lý thuyết đơn giản và chủ yếu là chú trọng về kỹ năng thực hành